Spor tesisleri ile ilgili yeni kararlar
banner110

İçişleri Bakanlığının 12/08/2020 tarih ve 13079 sayılı Genelgesinde; Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararının alındığı ve uygulamaya geçirildiği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla 16/03/2020 tarih ve 5361 sayılı Genelge ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı Genelge ile spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesine karar verildiği belirtilerek, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmelerinin sağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda 2020/ 77 nolu karara göre  ilimizde halı sahaların;

MADDE 1-Sağlık Bakanlığının 12/08/2020tarih ve 149 sayılı yazısı ve ekinde yer alan rehber ile İçişleri Bakanlığının 12/08/2020 tarih ve 13079 sayılı Genelgesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 12/08/2020 tarihinden itibaren faaliyette bulunabilmelerine,

MADDE 2-Halı saha tesislerinin; işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerce, aşağıda yer alan uyulması gereken kurallara ve alınması gereken tedbirlere azami ölçüde riayet edilmesine,

A - Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:

1. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanmasına, rehberin ve ilgili tedbirlerin güncel olarak takip edilmesine,

2.Tesis içinde işletmeci tarafından, Koronavirüs (Covid-19)salgınına karşı alınacak tedbirlerin

uygulanmasından sorumlu olacak ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı Koronavirüs

sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesine,

3.Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapmasına, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanmasına ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılmasına,

4.Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılmasına, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine,

5. Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmamasına, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılmasına (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),

6.Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılmasına ve buna ilişkin bilginin herkes tarafından görünebilecek ve okunabilecek şekilde tesis girişine asılmasına,

7.Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesine, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınmasına ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeninin oluşturulmasına,

8.Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulmasına, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine,

9.Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılmasına, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olacak şekilde uygulanmasına,

10.Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesine,

11.Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesine, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulmasına, engelleyici mekanizma kurulmasına,

12.Sporcunun yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşmasının ve yakın temasının engellenmesine,

13.Tesislerin girişine Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılmasına,

14.Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesine ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanmasına,

15.Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulmasına,

16.Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olmasının sağlanmasına ve tek kullanımlık kâğıt havluların bulundurulmasına,

17.Tesislere üyelik sözleşmelerine Koronavirüs (Covid-19) tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesine,

18. Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan kişilere tesislerin kullandırılmamasına,

19.Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanmasına ve rehberin güncel olarak takip edilmesine,

20.Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,

21.Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesine,

22. Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,

23.Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesine, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile sürekli ve düzenli olarak temizlenmesine,

24.Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun olarak çalışılmasına ve rehberin güncel olarak takip edilmesine,

B -Tesislerin temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:

1.Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık aralıklarla temizlenmesine,

2.Tesislerin yer ve yüzeylerinin temizliğinde nemli silme ya da paspaslamanın tercih edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,

3. Tesislerin temizliğinde; kapı kollarının, telefon ahizelerinin, masa yüzeylerinin, el ve vücudun sık değdiği bölümler gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine azami düzeyde dikkat edilmesine, bu amaçla, su ve deterjanla yapılan temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529)kullanılmasına, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No:7681529)kullanılmasına,

4.Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonunun sağlanmasına,

5. Temizlik bezlerinin, kullanım alanlarına göre ayrılmasına ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 0 C’de yıkanmasına,

6. Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinmesine, dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,

7.Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına ve sürekli sıvı

Sabun bulundurulmasına,

8.Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmamasına,

9.Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanmasına,

10. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına,kullanılan maske ve eldivenlerin çıkarılıp çöp kutusuna atılmasına ve ellerin en az 20saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanmasına,

11.Tesiste vantilatörler çalıştırılmamasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “COVID19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak önlemlere” uygun hareket edilmesine, rehberin ve söz konusu tedbirlerin güncel olarak takip edilmesine,

12.Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılmasına,

C - Çalışan Personele Yönelik Tedbirler:

1.Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almasına,

2.Çalışan personelin Koronavirüs (Covid-19)’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri

Hususunda bilgilendirilmesine,

3.Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya Koronavirüs (Covid-

19)Vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesine,

4.Çalışan tüm personelin ağzı ve burnu kapatacak şekilde kuralına uygun tıbbi maske takmasının sağlanmasına, kullanılan maskenin nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,

5.Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve

sabunla yıkanmasının, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı elantiseptiği kullanmasının sağlanmasına,

6.Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanması,

Ç – Müşterilere Yönelik Tedbirler:

1.Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)”kodu almalarına,

2.Halı saha tesislerine maske ile gelmelerine ve antrenman/maç dışında maskeyi kesinlikle

çıkarmamalarına,

3.Ateşi 38derecenin üzerinde olan, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri

bulunan, Koronavirüs (Covid-19) vakası veya temaslısı olan kişilerin tesislere alınmamasına, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmelerine,

4.Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanmasına,

5.Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafe kuralına uymalarının sağlanmasına,

6.Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin, girişte gelen kişilerce okunmasının sağlanmasına,

7. Kişisel havlu kullanılmasına, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli olarak bulundurulmasına veya görevli personel tarafından verilmesine,

8.Tesise girdikten sonra ellerin yıkanmasına ya da el antiseptiği kullanılmasına,

9.Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmamasına, dokunulduğunda ise

elantiseptiği kullanılmasına,

10. Spor sırasında ellerin ağıza, yüze ve gözlere değdirilmemesine,

11. Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. şekillerde yakın temasta bulunulmamasına,

MADDE 3- Faaliyete başlayacak halı sahaların haftada en az bir kez Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından denetlenmesine,

MADDE 4-Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 5- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri ve zabıta müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 6- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ilekoordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 7- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri

Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sevil Sınayuç

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.